Kokybės politika


 
Mes, ECOLIGHT, kaip profesionalus šviestuvų gamintojas bei elektros montavimo, priežiūros ir testavimo paslaugų teikėjas, įsipareigojame nuolat laikytis ir nuolat tobulinti savo valdybos sistemas pagal ISO 9001:2015 kokybės standarto reikalavimus. 

Mes siekiame vykdyti savo veiklą su visišku atsidavimu savo klientams. Mes suprantame kokybę kaip pilną savo gaminių bei paslaugų atitikimą klientų lūkesčiams bei jų kokybės reikalavimams. 

Siekiant įmonės tikslų yra reikalingas visų ECOLIGHT darbuotojų glaudus bendradarbiavimas. Kad galėtume pilnai patenkinti savo klientų lūkesčius, mes turime dirbti kaip viena komanda. Siekdami komandinio darbo dvasios mūsų įmoneje, mes paprašėme savo darbuotojų padėti parašyti šį dokumentą. Šį, žemiau surašytą, įmonės kokybės politikos įsipareigojimą pasirašė visi ECOLIGHT darbuotojai.

ECOLIGHT įsipareigoja patenkinti aukščiausius savo klientų kokybės reikalavimus.

Mes tai pasieksime šiomis priemonėmis:

- pažindami savo klientus ir suprasdami jų poreikius;
- nuolatinį tobulėjimą padarydami mūsų nuolatiniu ir kasdieniu palydovu darbe;
- nuolat prisimindami, jog mes čia esam tik dėka mūsų klientų;
- jausdami pagarbą ir atsakomybę savo darbui ir kiekvienas sau;
- nuolat mokydamiesi.


MŪSŲ KOKYBĖS TIKSLAI

Mūsų kokybės politikos tikslas yra kurti ir gaminti aukštos kokybės gaminius laiku ir už mažiausiai įmanomą kainą. Tik nuolatinis šių tikslų siekimas mus atves iki pilno mūsų klientų poreikių patenkinimo. Pasiekę užsibrėžtus tikslus, mes juos įsivertinsime ir nusistatysime naujus, kad tobulėjimas mūsų įmonėje būtų nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas. Mūsų tikslai gali būti pasiekti tik jei nuolat sieksime aukščiausios kokybės, būsime visiškai atsidavę savo darbui ir dirbsime kaip vieninga komanda.


ECOLIGHT darbuotojai

 

  

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) yra sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir ISO 50001 standartus įmonė. Sertifikatų Nr. LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.