Aplinkos apsaugos politika

  

Kaip energiją taupančių šviestuvų gamintoja ECOLIGHT supranta didelę aplinkosaugos svarbą. ECOLIGHT įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kurios tikslas vykdyti veiklą laikantis visų aplinkosaugos reikalavimų. ECOLIGHT savo indėlį į aplinkosaugą taip pat įdeda gamindama energiją taupančius šviestuvus, kurie mūsų klientams padeda ženkliai sumažinti elektros sąnaudas, o tuo pačiu ir CO2 emisiją. Kiekvienas mūsų klientas, įsigijęs ECOLIGHT pagamintą šviestuvą, tampa draugiškesnis aplinkai.  

ECOLIGHT savo aplinkos apsaugos vadybos politikoje laikosi šių principų:

- veiklos vykdymas laikantis visų įstatymais numatytų aplinkosaugos reikalavimų;
- nuolatinis aplinkosaugos priemonių taikymo veiklos procesuose monitoringas ir šių priemonių taikymo tobulinimas;
- nuolatinis įtakos aplinkai mažinimas, pasitelkiant technologinius ir finansinius įmonės išteklius;
- naujų, vis labiau ekonomiškesnių ir draugiškesnių aplinkai, apšvietimo įrenginių kūrimas bei gamyba;
- nuolatinis mūsų klientų informavimas apie aplinkosauginę mūsų produktų naudą;
- mūsų įmonės darbuotojų švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais;
- visų reikalingų komunikacijos priemonių taikymas, kad užtikrinti, jog šios politikos būtų nuolat laikomasi.

Ši aplinkos apsaugos politikos deklaracija yra patvirtinta įmonės vadovų ir su ja yra supažindinti visi įmonės darbuotojai.

 

Kuriame Lietuvos ateiti Logo

ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 valdymo sistemų diegimas dalinai finansuojamas iš 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-03-K priemonės „Procesas LT“ lėšų, pagal projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-033.

  

Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) yra sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartus įmonė. Sertifikatų Nr. LT1813Q / LT1814E / LT1815S.