Kokybės politika

Mūsų kokybės politikos tikslas yra kurti ir gaminti aukštos kokybės gaminius laiku ir už mažiausiai įmanomą kainą. Tik nuolatinis šių tikslų siekimas mus atves iki pilno mūsų klientų poreikių patenkinimo. Pasiekę užsibrėžtus tikslus, mes juos įsivertinsime ir nusistatysime naujus, kad tobulėjimas mūsų įmonėje būtų nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas. Mūsų tikslai gali būti pasiekti tik jei nuolat sieksime aukščiausios kokybės, būsime visiškai atsidavę savo darbui ir dirbsime kaip vieninga komanda.

  

Aplinkos apsaugos politika

Kaip energiją taupančių šviestuvų gamintoja ECOLIGHT supranta didelę aplinkosaugos svarbą. ECOLIGHT įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kurios tikslas vykdyti veiklą laikantis visų aplinkosaugos reikalavimų. ECOLIGHT savo indėlį į aplinkosaugą taip pat įdeda gamindama energiją taupančius šviestuvus, kurie mūsų klientams padeda ženkliai sumažinti elektros sąnaudas, o tuo pačiu ir CO2 emisiją. Kiekvienas mūsų klientas, įsigijęs ECOLIGHT pagamintą šviestuvą, tampa draugiškesnis aplinkai.  

  

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika 

Būdami socialine įmone, kurios didžiąją dalį darbuotojų sudaro asmenys su negalia, mes suprantame ypatingą svarbą darbuotojų saugai, sveikatai ir gerovei visose savo veiklose. Mes tai laikome neatskiriama savo verslo strategijos dalimi.

Mes įsipareigojime dėti visas pastangas, kad užkirsti kelia galimiems susižalojimams bei ligų plitimui įmonėje. Protingumo ribose diegti ir nuolat tobulinti darbo saugos sistemas bei darbo aplinką darbuotojams visose mūsų veiklos srityse. Šis įsipareigojimas galioja visose įmonės patalpose, filialuose ir yra privalomas visiems mūsų darbuotojams, subrangovams bei kitiems asmenims susijusiems su mūsų įmonės veikla.

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) yra sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir ISO 50001 standartus įmonė. Sertifikatų Nr. LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.