Pramoninių ir gatvės šviestuvų gamykla. lt-logo-14893442686.jpg

Įgyvendintas projektas Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas

Įgyvendintas projektas Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas

UAB „Elektros taupymo sprendimai“ yra apšvietimo įrangos gamybinė įmonė, įkurta 2009 metais. Bendrovė gamina plataus asortimento aukštos kokybės itin ekonomiškus lauko ir vidaus patalpų šviestuvus. Siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą, UAB „Elektros taupymo sprendimai“ 2016 metų sausio mėnesį inicijavo projektą, kurio tikslas - padidinti įmonės produktyvumą, įdiegiant šiuolaikišką vadybos metodą LEAN įmonės veikloje.

Siekiant išnaudoti visas projekto finansavimo galimybes, buvo kreiptasi į ES struktūrinius fondus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Įmonės įgyvendinamam projektui buvo skirtas 11.500 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu įmonė savo veikloje įdiegė šiuolaikinį vadybos metodą LEAN, kurio įdiegimas pagerins įmonės pirkimų ir sandėliavimo, kokybės valdymo, techninio aptarnavimo ir gamybos procesus.

Projekto įgyvendinimo metu šiuolaikinio vadybos metodo diegimas susidėjo iš 2 etapų - įvadinių mokymų (gamybos simuliacijos) ir LEAN vadybos metodo diegimo. Įmonės veikloje įdiegti šie metodai:

1. Darbo vietos standartizacija ir vizualus darbo vietos valdymas (5 S).

2. Darbuotojų pasiūlymų teikimo ir įgyvendinimo sistema (Kaizen).

3. Vidinės logistikos ir atsargų papildymo darbo vietose sistema (Kanban).

4. Standartizuotas darbas.

5. Visuotinė įrenginių priežiūra. Įrenginių išnaudojimo gerinimas (TPM/OEE).

6. Greiti įrengimų perderinimai (SMED).

7. Kokybės užtikrinimas.

 

Įgyvendinus projektą įmonėje įdiegti skaidrūs, lengvai valdomi ir išmatuojami procesai, kurie užtikrins ilgalaikį kompanijos konkurencingumą. LEAN metodo įdiegimas užtikrins geresnį sandėliavimą, sumažins padavimo ir paėmimo iš gamybos sąnaudas bei atsargų lygį, padidins gamybos produktyvumą ir gaminamos produkcijos kokybę. Padidėjęs pagaminamos produkcijos kiekis ir sumažėjusios sąnaudos užtikrins įmonės pardavimo pajamų, eksporto, tipinės veiklos pelningumo ir darbo našumo augimą. Taip bus pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidintas įmonės produktyvumas.

 

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. vasario mėn.

 

ES parama

Projektas finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Kategorijos

Populiariausi

Naujausi

Paieška naujienose

Archyvas