Pramoninių ir gatvės šviestuvų gamykla. lt-logo-14893442686.jpg

Įgyvendintas projektas „ECOLIGHT produkcijos sertifikavimas“

Įgyvendintas projektas „ECOLIGHT produkcijos sertifikavimas“

UAB „Elektros taupymo sprendimai“ yra apšvietimo įrangos gamybinė įmonė, įkurta 2009 metais. Bendrovė gamina plataus asortimento aukštos kokybės itin ekonomiškus lauko ir vidaus patalpų šviestuvus. Siekiant, kad įmonės gaminamos produkcijos prekinis ženklas ECOLIGHT būtų  pažįstamas ir pripažįstamas užsienio rinkose, įmonė 2015 metų balandžio mėnesį inicijavo projektą, kurio tikslas - padidinti UAB „Elektros taupymo sprendimai“ tarptautiškumą bei eksporto apimtis vykdant gaminamos produkcijos bandymų, testavimo ir sertifikavimo veiklas.

Siekiant išnaudoti visas projekto finansavimo galimybes, buvo kreiptasi į ES struktūrinius fondus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Įmonės įgyvendinamam projektui buvo skirtas 43.3237 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu įmonė, kad įrodytų ECOLIGHT prekinio ženklo produkcijos kokybę ir atitiktį tarptautinių standartų ir norminių aktų reikalavimams, siekė gauti pripažintų nepriklausomų sertifikacinių įstaigų išduodamus produkcijos atitiktį patvirtinančius sertifikatus. Projekto įgyvendinimo metu buvo testuojami šie UAB „Elektros taupymo sprendimai“ šviestuvai: LUMINA LED, SAULA LED, Low bay ELUMA LED, RADIUS LED, LUMINA, SAULA, RON, Low bay ELUMA, RON LED.

Projekto metu įgyti sertifikatai, kurių pagrindu įmonė turi teisę atitinkamais žymenimis žymėti ECOLIGHT prekinio ženklo produkciją:

- ENEC/IECEE sertifikatas – patvirtina produkcijos atitikti Europos saugos standartams bei elektros ir elektronikos komponentų, įrangos ir gaminių atitiktį saugos ir ekonomiškumo standartams. Tai taip pat itin aukštos kokybės produkcijos ženklas.

- IK mechaninio atsparumo klasės sertifikatas – pasauliniu mastu būtinas sertifikatas, testavimo metu nustatoma šviestuvo mechaninio atsparumo klasė.

- NIZP-PZH higienos sertifikatas – Lenkijos valstybinio higienos instituto išduodamas (PZH) Higienos sertifikatas, įrodantis produkcijos atitikį higienos reikalavimams bei jo saugą žmonėms ir aplinkai.

- CNBOP-PIB – Lenkijos Gaisrinės saugos tyrimų mokslo centro (CNBOP) sertifikatas avariniam apšvietimui.

 

UAB „Elektros taupymo sprendimai“, įgyvendinusi projektą ir sertifikavusi produktus tikisi, jog teigiamą naudą patirs ne tik įmonė pasiekdama didesnes eksporto apimtis. Padidinus lietuviško prekės ženklo žinomumą ir užtikrinus produktų pripažinimą tarptautinėse rinkose, siekiama, kad būtų kuriamas teigiamas lietuviškos produkcijos įvaizdis užsienio rinkų mastu, kas leistų palankiai vertinti galimas investicijas į Lietuvos verslą.

 

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. balandžio mėn.

ES parama

Projektas finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Kategorijos

Populiariausi

Naujausi

Paieška naujienose

Archyvas