Pramoninių ir gatvės šviestuvų gamykla. lt-logo-14893442686.jpg

UAB „Elektros taupymo sprendimai“ įgyvendina projektą „Inovatyvių lauko šviestuvų su saulės baterijomis sukūrimas“

UAB „Elektros taupymo sprendimai“ įgyvendina projektą „Inovatyvių lauko šviestuvų su saulės baterijomis sukūrimas“

2009 metais įkurta UAB „Elektros taupymo sprendimai“ yra energiją taupančių LED šviestuvų gamintoja, kuri ne tik kuria ir gamina į pramonės įmonių segmentą orientuotus energiją taupančius šviestuvus, bet ir sėkmingai vysto atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apšvietimo sistemose projektus.

Šviesos diodų (LED) apšvietimas visame pasaulyje sparčiai populiarėja, kadangi tai viena labiausiai elektros energiją taupančių apšvietimo technologijų. LED šviestuvai vis dažniau diegiami atnaujinant gatvių, parkų, aikščių ir kitų lauko erdvių apšvietimo infrastruktūrą. Pastaruoju metu vienas sparčiausiai augančių lauko šviestuvų rinkos segmentas – lauko šviestuvai, naudojantys saulės ir/ar vėjo energiją. Tačiau šiuo metu rinkoje nėra kompaktiškų autonominių lauko šviestuvų, tinkamų naudoti Lietuvoje ir kitose panašios geografinės platumos šalyse vyraujančiomis klimatinėmis sąlygomis. Tai sąlygoja atšiaurios rudens, žiemos ir pavasario sąlygos, kurių metu nėra užtikrinamos pakankamos sąlygos gausiai saulės elektros energijos gamybai.

Įmonė visai neseniai rinkai pristatė savo sukurtus lauko šviestuvus su saulės baterijomis „RADIUS SOLAR“, sulaukusius  didelio susidomėjimo tarp įmonės partnerių. Kuriant šiuos šviestuvus, UAB „Elektros taupymo sprendimai“ įgijo itin vertingos specifinės patirties, susijusios su saulės energijos panaudojimu lauko šviestuvuose. Įgyta tokių produktų kūrimo patirtis ir specifinės žinios, gerai žinoma šiuo metu rinkoje esančių tokio tipo šviestuvų problematika bei didžiulės rinkoje matomos perspektyvos paskatino įmonę inicijuoti projektą bei sukurti unikalius „MARAMA SOL“ šviestuvus.

Šio projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, išplečiant įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) infrastruktūrą bei vykdant MTEP veiklas, kurių metu bus sukurti ir išbandyti unikalūs lauko šviestuvai su saulės baterijomis. Siekiant užtikrinti didesnį šio MTEP veiklų projekto mastą ir spartesnį įgyvendinimą, įmonei yra būtinas papildomas finansavimas. Todėl UAB „Elektros taupymo sprendimai“ kreipėsi dėl ES struktūrinių fondų paramos pagal priemonę J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. 

2019 m. vasario mėn. 15 d. UAB „Elektros taupymo sprendimai“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto Inovatyvių lauko šviestuvų su saulės baterijomis sukūrimas“ Nr. S-J05-LVPA-K-04-0069, kuria įmonei skirtas 670 838,38 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami moksliniams neapibrėžtumams spręsti skirti moksliniai tyrimai bei vykdoma eksperimentinė plėtra, sukuriant inovatyvių produktų prototipus ir pagaminant bandomąsias jų partijas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti inovatyvių gaminių prototipus, padidinsiančius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą gatvių, parkų ir kitų lauko erdvių apšvietimui. Šie rinkoje analogų neturintys inovatyvūs produktai įmonei suteiks didelį konkurencinį pranašumą.

Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie unikalios ir inovatyvios energiją taupančios bei atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios apšvietimo įrangos sukūrimo. Projekto įgyvendinimo dėka bus išplėsta įmonės MTEP infrastruktūra bei ženkliai išaugs įmonės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Numatoma projekto trukmė - 36 mėnesiai.

   

ES parama

Projektas finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo.

Kategorijos

Populiariausi

Naujausi

Paieška naujienose

Archyvas