Pramoninių ir gatvės šviestuvų gamykla. lt-logo-14893442686.jpg

Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas

Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas

UAB „Elektros taupymo sprendimai“ bendradarbiaudama kartu su partneriu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutu įgyvendina projektą „Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0189 pagal veiksmų programos priemonę „Eksperimentas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856.

Šio projekto tikslas – užtikrinti įmonės plėtrą, investuojant į MTEP infrastruktūrą bei vykdant MTEP veiklas naujų produktų sukūrimui.

Kuriant išmaniąją augalų auginimo uždarose erdvėse sistemą, siekiama spręsti problemą, jog naudingi mokslinių tyrimų rezultatai šviesos įtakos augalų augimui srityje yra analizuojami tik mažos, labiau išsilavinusios grupės žmonių, ir nėra išnaudojami plačiau, kadangi nėra sukurta patogios, vartotojui (įvairių kultūrų uždarose erdvėse augintojui) lengvai suprantamos platformos, kaip optimaliai ir bet kuriomis klimato sąlygomis užauginti maksimalų derlių.

Šią problemą planuojama spręsti sukuriant dirbtiniu intelektu paremtą sprendimą, kuris analizuodamas esamas bei prognozuodamas būsimas mikroklimato sąlygas uždarose erdvėse panaudotų mokslinių tyrimų metu sudarytų maksimalų derlių atskiroms kultūros leidžiančius pasiekti auginimo „receptus“ ir teiktų rekomendacijas vartotojams arba automatiškai valdytų jų turimus įrenginius tokiu būdu, jog mikroklimato sąlygos atitiktų reikalingas tos kultūros maksimaliam derliui pasiekti.

Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama į MTEP infrastruktūrą, o taip pat atliekami moksliniams neapibrėžtumams spręsti skirti moksliniai tyrimai bei vykdoma eksperimentinė plėtra, sukuriant išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos HORTIMAS prototipą ir pagaminant bandomąją produkto partiją. Šio sprendimo sukūrimas leis suefektyvinti augalų auginimą šiltnamiuose ir kitose uždarose erdvėse.

Projekto įgyvendinimo dėka bus išplėsta MTEP infrastruktūra bei ženkliai išaugs investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Be to, bus padidintos verslo ir mokslo organizacijų bendradarbiavimo apimtys šalyje. Taip pat bus tiesiogiai prisidedama prie naujų darbo vietų aukštos kvalifikacijos tyrėjams kūrimo.

Bendras projekto biudžetas – 552 326,34 eurų.

Projekto įgyvendinimui skirtas 339 813,20 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Numatoma projekto trukmė – 35 mėnesiai.

1 Comments

  • Avatar
    Davie Locksmith
    Sep 13, 2021

    Very interesting subject, thanks for posting. More Info At: Davie Locksmith

Kategorijos

Populiariausi

Naujausi

Paieška naujienose

Archyvas